W dniu 17 stycznia 2020r podpisana została umowa o dofinansowanie nr 00832-6935-
UM1111329/19 projektu pn. „Rozwój firmy PROFI-FOL poprzez poszerzenie asortymentu
oraz stworzenie nowych miejsc pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014- 2020.
Celem operacji jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa PROFI-FOL sp. z o.o.
poprzez rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej w wyniku zakupienia
specjalistycznego sprzętu związanego z rozszerzeniem asortymentu produktów tj. opakowań z
folii oraz utworzenie 1 nowego miejsca pracy w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność
ostateczną.
Zakres Projektu obejmuje zakup automatu zgrzewającego, zakup automatów do przewijania
folii oraz podajnika odbierającego folię.
Okres realizacji przedsięwzięcia: styczeń 2020r.- styczeń 2022r.
Wydatki ogółem wynoszą: 517 830,00 zł, w tym kwalifikowane 421 000,00 zł,
dofinansowanie PROW: 200 000,00 zł.